Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

FAQ

Umowy na usługi dostawy wody i odbioru ścieków– zawarcie umowy ze ZWiK lub rozwiązanie umowy


→ Chcesz przyłączyć się do lokalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

→ Potrzebujesz podpisać z nami umowę?

→ A może sprzedajesz swoją nieruchomość i musisz zakończyć z nami współpracę?

 

1. ZAWARCIE UMOWY – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Po dokonaniu przez naszego Inspektora Nadzoru odbioru budowy przyłącza wod/kan, Inspektor odbierze od Państwa wniosek o zawarcie umowy

✅ do wniosku dołącz kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.

Zawarcie umowy – kiedy?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

✅ Nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

✅ Wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości

✅ Zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 

Pobierz WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Tutaj wzór jak uzupełnić wniosek o zawarcie umowy

 

2. ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy- kiedy?

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków rozwiązujemy w przypadku:

 

✅ Sprzedaży nieruchomości

✅ Utraty dotychczasowego tytułu prawnego do nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i na którą podpisana jest umowa.

 

 

Pobierz WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

 

Tutaj wzór jak uzupełnić wniosek o rozwiązanie umowy

 

3. PRZEPISANIE UMOWY NA NOWEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

→ jakie dokumenty?

✅ złóż wniosek o rozwiązanie umowy (były właściciel)

✅ złóż wniosek o zawarcie nowej umowy (nowy właściciel)

✅ do wniosku dołącz kopię protokołu zdawczo-odbiorczego podającego wskazanie wszystkich wodomierzy w dniu przekazania nieruchomości (protokół można spisać odręcznie)

 

4. GDZIE I JAK SKŁADAĆ DOKUMENTY?

Wybierz dogodny dla siebie sposób wysyłki dokumentów: e-mail, pocztą, osobiście, a może wolisz przez e -BOK?

Wszystkie wnioski można składać za pośrednictwem:

✅ NA MAILA, wyślij skan dokumentów na e-mail: bok@zwik-grodzisk.pl

✅ POCZTĄ, wyślij dokumenty na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (z dopiskiem Biuro Obsługi Klienta).

✅ DOSTARCZENIE OSOBISTE: ul. Cegielniana 4 w Grodzisku Mazowieckim

- do Biura Obsługi Klienta

- do skrzynki przy portierni czynnej 24h,

✅ ELEKTRONICZNIE E-BOK

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA – co to takiego?

W celu ustalenia faktycznego zainteresowania mieszkańców budową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wysyłamy do Państwa Umowę Przedwstępną. Uzyskane w ten sposób potwierdzenie zainteresowania jest dla nas podstawą do wprowadzenia inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Umowę możemy wysyłać do Państwa pocztą lub e-mail w formie elektronicznej.

 

Potrzebujesz umowę przedwstępną?

✅ Napisz do nas bok@zwik-grodzisk.pl

✅ Umowę należy uzupełnić, parafować każdą stronę i podpisać w dwóch egzemplarzach

✅ Następnie należy umowę dostarczyć do naszej Spółki: osobiście, listownie lub wrzucić do skrzynki zlokalizowanej przy naszej portierni (dostęp do skrzynki 7 dni/ 24 h).

Jeden egzemplarz umowy podpisany z naszej strony odeślemy do Państwa listownie.

Jak uzupełnić Umowę Przedwstępną

1)     Sprawdzić poprawność danych: Imię nazwisko, nr ew. działki

2)     Wprowadzić: Pesel, adres zamieszkania i adres korespondencyjny

  

 

 

zaznaczyć właściwą opcję w pytaniu o wykonanie odcinka przyłącza w granicach pasa drogowego:

✅ wybudowania odcinka przewodu kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanego w granicach pasa drogowego własnym staraniem i na własny koszt

zaznaczamy wówczas gdy Państwa wykonawca przyłącza zamierza również wykonać odcinek w granicach pasa drogowego

 

✅ nabycia od ZWIK odcinka przewodu kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowanego w granicach pasa drogowego w cenie równej kosztowi wytworzenia, powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT

zaznaczamy wówczas gdy decydujecie się Państwo aby Zwik wykonał zejście w pasie progowym do Państwa posesji

 

 

 

zaznaczyć właściwą opcję przy pytaniu o zasilanie przepompowni:

✅ zasilanie prądem jednofazowym (za zgoda ZWIK)*

zaznaczacie  Państwo gdy posiadacie tylko prąd z napięciem 230V

✅ zasilanie prądem trójfazowym*

zaznaczacie Państwo gdy posiadacie siłę- napięcie 230/400V

w umowach dotyczących działek niezabudowanych spotkacie się z pytaniem o termin w jakim po zakończeniu budowy sieci wod/kan jesteście Państwo w stanie przyłączyć nieruchomość

✅ 1 roku od otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust 1

✅ 2 lat od otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust 1

✅ 3 lat od otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust 1

 

→ Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu dołączonego świadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

→ Jeśli jest jeden właściciel: uzupełnić , podkreślić własność i  podpisać. Jeśli jest więcej niż jeden właściciel proszę zaznaczyć współwłasność i wymienić współwłaścicieli. Podpisać muszą się wszyscy współwłaściciele.

 

Wodomierze główne

Wodomierze główne stanowią własność ZWIK i montowane są wyłącznie przez pracowników/ współpracowników ZWIK po:

✅ wykonaniu przyłącza wodnego

✅ podpisaniu umowy na dostawę wody (wodomierze główne nie są montowane w nieruchomościach, z którymi nie mamy zawartej umowy)

✅ w trakcie podpisywania umowy ustalimy termin montażu wodomierza

Wymiana wodomierza głównego

Wymiana wodomierza głównego następuje po upływie terminu legalizacji. Każdy licznik posiada legalizację ważną 5 lat. Wymiana może być dokonana tylko i wyłącznie przez przedstawiciela ZWIK

✅ nieodpłatnie – w ramach legalizacji

✅ odpłatnie – po stwierdzeniu zewnętrznego uszkodzenia wodomierza.

 

→ w celu umówienia terminu wymiany wodomierza głównego nasi pracownicy/ współpracownicy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie/ sms/ zostawiając ulotkę

 

Wodomierze ogrodowe

Wodomierze ogrodowe stanowią własność Mieszkańca

✅ montaż wodomierza ogrodowego należy zgłosić do ZWIK

Wymiana wodomierza ogrodowego

Wymiana wodomierza ogrodowego następuje po upływie terminu legalizacji. Każdy licznik posiada legalizację ważną 5 lat.

→ wodomierz ogrodowy można kupić:

✅ w ZWIK (kupowane u nas wodomierze posiadają nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt wskazań wodomierza)

✅ w sklepie hydraulicznym

→ wymiana wodomierza ogrodowego może być wykonana przez:

✅ hydraulika

✅ ZWIK (wymianę wodomierza można zlecić nam telefonicznie lub osobiście)

 

Rozliczanie usług dostawy wody i odprowadzania ścieków

✅ faktury wystawiane są w oparciu o wskazania wodomierza, jeżeli nie posiadamy tej informacji wystawiamy faktury, których wysokość obliczana jest na podstawie znanych historycznie zużyć

✅ faktury wystawiamy w okresach co 3 miesiące – nie częściej niż raz w miesiącu

✅ jeżeli chcesz otrzymywać fakturę co miesiąc możesz samodzielnie odczytać stan wodomierza i zgłosić do Biura Obsługi Klienta (podajemy tylko czarne cyfry)

 

JAK I GDZIE PODAĆ STAN WODOMIERZA?

1. Wyślij e-mail: bok@zwik-grodzisk.pl

2. Wyślij na E-BOK

2. Wyślij sms na nr 732 077 781 w treści sms należy wpisać: 

nr nabywcy#wskazanie wodomierza głównego#wskazanie wodomierza ogrodowego

*nr nabywcy widoczny jest w lewym górnym rogu faktury

Pliki do pobrania:

2021 07 13 umowa_woda_ścieki.pdf
Format: pdf, 2.42 MB
2021 07 13 wniosek o rozwiązanie umowy.pdf
Format: pdf, 641.61 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.