Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Historia

Lata 2017 – 2021

 

 • Zakończyliśmy  budowę reaktora biologicznego wraz z przebudową istniejących reaktorów biologicznych i optymalizacją pracy stacji dmuchaw.
 • Rozpoczęliśmy budowę i  przebudowę linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz budowę  stacji kogeneracji.
 • 15 stycznia 2021 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Maciej Mański, dotychczasowy Dyrektor Operacyjny.
 • 11 maja 2017 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Michał Klonowski, dotychczasowy Dyrektor Operacyjny. Dyrektorem Operacyjnym został Maciej Mański, dotychczasowy Kierownik Działu Eksploatacji Urządzeń Wodociągowych.
 • Zakończyliśmy budowę instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Inwestycja umożliwiła redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym, co wpłynęło na ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie nadmiernej emisji dwutlenku węgla, powstającego podczas produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych paliwem węglowym.
 • 19 kwietnia 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Całkowity koszt Projektu w ramach pierwotnie podpisanej umowy wynosił 72 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosiło nieco ponad 38 mln zł.
 •  Rozpoczęliśmy modernizację Oczyszczalni Ścieków poprzez:
 • rozbudowę osadników wtórnych – realizacja zadania była konieczna, z uwagi na zwiększającą się ilość ścieków, dopływających do   oczyszczalni i przywożonych wozami asenizacyjnymi;
 • budowę stacji dozowanie zewnętrznego źródła węgla – zadanie polegało na budowie naziemnego zbiornika o pojemności 30 m3, służącego do magazynowania tzw. zewnętrznego źródła węgla dla procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych;
 • budowę stacji odbioru ścieków dowożonych – każde stanowisko wyposażone zostało w drukarkę, z której przewoźnik dostaje automatyczny wydruk z parametrami ścieków oraz ilością jaka została zrzucona i jaka pozostała przewoźnikowi do zrzucenia w danym miesiącu. Dzięki budowie nowoczesnej Stacji zlewczej, zwiększyła się dwukrotnie możliwość odbioru ścieków dowożonych i zmniejszył się czas obsługi wozów asenizacyjnych;
 • budowę wiaty na osad - realizacja zadania pozwoliła na ograniczenie kosztów utylizacji osadów;
 • budowę reaktora biologicznego wraz z przebudową istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacją pracy stacji dmuchaw.
 • Wybudowaliśmy tranzyt Czarny Las – Książenice, polegający na dostarczeniu wody z ujęcia Czarny Las do wsi Książenice.
 • Wybudowaliśmy sieć wodociągową oraz kanalizacyjną w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie.
 • Rozpoczęliśmy największą w historii budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Książenice.
 • Otworzyliśmy Biuro Projektowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Rozszerzyliśmy działalność Spółki poprzez dodanie do stałych usług budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Wdrożyliśmy system GIS, który pozwala na inteligentne zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną.
 • Wdrożyliśmy e-usługi.
 • Uzyskaliśmy certyfikat ISO 22000:2018 oraz ISO 9001:2015.

 

Lata 2009 – 2017

 

Zakład budżetowy został przekształcony w Spółkę prawa handlowego. Właścicielem Spółki ZWiK została Gmina Grodzisk Mazowiecki, posiadająca 100% udziałów. Prezesem Zarządu Spółki został Robert Lewandowski, dotychczasowy Dyrektor Zakładu Budżetowego, który swoją funkcję sprawował do 2017 roku. Z dniem1 lipca 2011 roku do Zarządu została powołana Magdalena Mamcarz, która pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego do dnia dzisiejszego. W dniu 12 czerwca 2013 roku Członkiem Zarządu został Jacek Bachnik, który sprawował swoją funkcję do 2015 roku.

W 2016 roku Dyrektorem Operacyjnym oraz Członkiem Zarządu został Michał Klonowski.

 • Powstało 71 km sieci wodociągowej oraz 43 km sieci kanalizacyjnej.
 • Uzyskaliśmy certyfikat ISO 22000:2006 oraz ISO 9001:2009 co daje gwarancję profesjonalnego zarządzania procesem ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody.
 • Nasze laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Zmodernizowaliśmy siedzibę Spółki przy ul. Cegielnianej, w tym Biuro Obsługi Klienta, zaplecze socjalne dla pracowników biura i obsługi sieci wodociągowej, halę filtrów i halę pomp.
 • Zwiększyliśmy zdolności produkcyjne ujęcia wody Cegielniana z 304 do 400 m3/h.

 

Lata 2006 – 2009

 

 • Wybudowano 40 km sieci kanalizacyjnej w mieście i na terenach wiejskich.
 • Podłączono do kanalizacji sanitarnej ponad 1300 nieruchomości.
 • Wybudowano ok. 7 km wodociągów i podłączono ponad 200 mieszkańców,
 • Zmodernizowano metodą bezwykopową 1,2 km magistrali wodociągowej w ul. Królewskiej i Sienkiewicza.
 • Dokonano całkowitej modernizacji oczyszczalni ścieków na wydajność 10500 m3/dobę, osiągając jakość oczyszczonych ścieków zgodną z normami unijnymi.
 • Wybudowano suszarnię osadów ściekowych.
 • Zmodernizowano 3 stacje uzdatniania wody (Cegielniana, Dąbrówka i Bałtycka) oraz wybudowano dodatkowo czwartą stację w Czarnym Lesie.
 • Znacznie zautomatyzowano procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zapewniając możliwość ich monitorowania.

 

Okres od 1992 roku

 

26 sierpnia 1992 roku Rada Miejska gminy Grodzisk Mazowiecki przyjęła uchwałę o komunalizacji mienia należącego do MPWiK w Warszawie i o powołaniu z dniem 1 września Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. Dyrektorem ZWiK został dotychczasowy kierownik oddziału eksploatacyjnego w MPWiK, p. Robert Lewandowski, który sprawował Urząd przez prawie 25 lat. W latach 90-tych rozpoczęła się zakrojona na niespotykaną dotychczas skalę budowa kanalizacji w mieście. Oczyszczalnia, aczkolwiek niedokończona i nienowoczesna radziła sobie z oczyszczaniem dopływających ścieków i przyczyniła się znacznie do poprawy czystości rzek w mieście.

 

Okres do 1976 roku

 

Woda:

Do lat sześćdziesiątych istniały 3 studnie publiczne, z których mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego zaopatrywali się w wodę zlokalizowane były koło kościoła św. Anny, na placu Wolności i koło Miejsca Straceń. Ponadto ze źródełka przy ul. Królewskiej wodę dostarczał 200 litrową beczką na wozie konnym woziwoda Banasiak. W większości mieszkańcy korzystali jednak z własnych studni kopanych lub wierconych. Na początku lat 60 – tych wybudowano w Grodzisku Mazowieckim 4 kilometry sieci wodociągowej. W lipcu 1962 roku podłączono do sieci pierwszy budynek przy ul. 11 listopada nr 13/15, datę tę uznaje się na początek istnienia Wodociągów w Grodzisku.

 

Ścieki:

Najstarszy kanał w mieście wybudowano jeszcze przed wojną w ul. 3-go Maja od ul. Kilińskiego do rzeki Rokicianki. Kanałami do rzeki były odprowadzane ścieki z fabryk: Polfy, Tarcz Ściernych i Garbarni oraz Mleczarni. Stąd powszechna nazwa Rokicianki „smrutka”. W roku 1962 wybudowano dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Cichej, Grunwaldzkiej i Wólczyńskiej pierwszą mechaniczną oczyszczalnię ścieków – pompownię i dwa osadniki Imfoffa przy ul. Wólczyńskiej. W 1968 roku rozbudowano ją o kolejne dwa osadniki, w związku z podłączeniem pierwszego w mieście osiedla spółdzielczego – „XX lecia”.


Początkowo wodociągami zajmował się Budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przekształcony w 1965 roku w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej następnie w 1976 roku Nasze Wodociągi zostały przejęte przez MPWiK w Warszawie.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.