Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wodomierze ogrodowe

Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. podlicznik ogrodowy. Przy rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu. Ważnym jest by podając nam stan wodomierza równocześnie przekazać wskazania wodomierza głównego oraz podlicznika.
 

Wodomierz ogrodowy musi posiadać aktualne cechy legalizacyjne (zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar oraz dopuszczenie do obrotu publicznego - stosowania w budownictwie);
Odbiorcy usług dokonują montażu podlicznika własnym staraniem i na własny koszt. Po zamontowaniu należy zgłosić wodomierz ogrodowy do plombowania w Biurze Obsługi Klienta. Plombowanie wodomierza bezpłatne.

 

Sposób montażu wodomierzy odliczających:

 • wodomierz ogrodowy powinien znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym;
 • bez względu na typ wodomierza, należy go zamontować w pozycji poziomej (tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość montażu wodomierza w pozycji pionowej).

Licznik ogrodowy. Dlaczego?

Podlicznik do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik ogrodowy)

 

Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie np. do podlewania ogrodów czyli nie jest odprowadzana do kanalizacji jako ścieki. Jednak wodomierz wskaże zużycie wody. Inkasent, a raczej wystawiony przez ZWiK rachunek podliczy nas nie tylko za zużytą wodę, ale również za odprowadzone ścieki. Warto, więc zastanowić się nad założeniem drugiego wodomierza. Poniesiemy wówczas koszty ewentualnego rozdziału instalacji wodociągowej oraz koszty zakupu dodatkowego wodomierza. Ale to inwestycja jednorazowa. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.

 

Jak zamontować dodatkowy licznik ogrodowy?

 

Licznik ogrodowy montujemy na instalacji wewnętrznej jako podlicznik wodomierza głównego. Wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem, a punktem czerpalnym.
Po zamontowaniu licznika ogrodowego należy zgłosić się do ZWiK celem złożenia wniosku o uwzględnienie jego wskazań w ogólnym rozliczeniu. Do zgłoszenia konieczne będzie podanie wskazań obu wodomierzy. Po złożeniu wniosku, po telefonicznym ustaleniu terminu, przyjeżdża do nas serwisant ZWiK celem zaplombowania licznika.
Korzyści z montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej:

 • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
 • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków

 

Koszty, konieczne do poniesienia:

 

 • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną (ważność legalizacji wodomierzy to 5 lat)
 • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza
 • wskazania wodomierzy ogrodowych po utracie cech legalizacji (w praktyce starszych niż 5 lat) nie mogą stanowić podstawy do pomniejszania wysokości opłat za ścieki odprowadzone z terenu posesji

Parametry techniczne wodomierzy ogrodowych

Zarząd spółki pod firmą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w związku z planowanym wprowadzeniem zdalnego odczytu i koniecznością ujednolicenia urządzeń pomiarowych określił parametry techniczne dla wodomierzy ogrodowych.

 

1. Wodomierz powinien być przystosowany do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powo-gaz, który zostanie wprowadzony na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

2. Wodomierze jednostrumieniowe sucho-bieżne, klasa metrologiczna "B" (zakres pomiarowy R) H-R 100, V-R 50
a) DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm
b) DN 20, Q3 4G1 o długości 130 mm

 

3. Wymagania szczegółowe:
a) parametry meteorologiczne zgodne z PN-EN-14154,
b) zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu minimum 355 stopni i blokadę obrotu powyżej 360 stopni,
c) hermetyzowane liczydło z ośmioma rolkami,
d) w wersji standardowej zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
e) możliwośc zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza,
f) oznaczenie roku produkcji na tarczy wodomierza,
g) wirnik obustronnie łożyskowany, łozyska z kamieni technicznych, konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
h) dla wodomierzy JS 2,5 strumień minimalny H-Q1-25 1/h, V-Q1-50 1/h,
i) dla wdodomierzy JS 4 strumień H-Q1-40 1/h, V-Q1-80 1/h,

Utrzymanie wodomierzy ogrodowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o utrzymanie wodomierzy ogrodowych, które stanowią Państwa własność, w należytym stanie technicznym. Jeżeli wodomierz ogrodowy utracił cechy legalizacji prosimy o niezwłoczną wymianę wodomierza ogrodowego.

 

Obowiązek wymiany wodomierza ogrodowego przez odbiorcę usług wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zmianami) art. 15 pkt. 3. Wodomierz ogrodowy musi posiadać ważne świadectwo legalizacji (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Nr 5, poz. 29 z późn. zm.). Jeżeli wodomierz nie jest urządzeniem legalizowanym, jego wskazania nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody.

 

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne, które powinien spełniać wodomierz ogrodowy wymieniany przez odbiorcę.

 

1) Wodomierz powinien być przystosowany do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powo-gaz, który zostanie wprowadzony w najbliższym czasie na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. System radiowy umożliwi dokonanie odczytu licznika w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

 

2) Wodomierze jednostrumieniowe sucho-bieżne, klasa metrologiczna "B" (zakres pomiarowy R ) H-R 100, V-R 50
- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm
- DN 20, Q3 4 G1 o długości 130 mm

 

3) Wymagania szczegółowe:

 • parametry metrologiczne zgodne z PN-EN-14154,
 • zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360° ,
 • hermetyzowane liczydło z ośmioma rolkami,
 • w wersji standardowej zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
 • możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza,
 • oznaczenie roku produkcji na tarczy wodomierza,
 • wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych, konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
 • dla wodomierzy JS 2,5 strumień minimalny H-Q1- 25 l/h, V-Q1 – 50 l/h
 • dla wodomierzy JS 4 strumień minimalny H-Q1- 40 l/h, V-Q1 – 80 l/h

 

Mogą Państwo wymienić wodomierz ogrodowy we własnym zakresie lub zlecić wymianę wodomierza ogrodowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W takim przypadku wymiana zostanie przeprowadzona przez współpracująca ze ZWIK firmę PROJEKT-INSTAL.

Koszt wymiany wodomierza ogrodowego zgodnie z aktualnym cennikiem

 

Jednocześnie informujemy, że odbiorca pokrywa jedynie koszt nabycia i wymiany wodomierza ogrodowego, natomiast nakładka na wodomierz, która umożliwia dokonywanie zdalnego odczytu wodomierza będzie stanowiła koszt ZWiK.

 

W przypadku, jeśli zdecyduję się Pani / Pan na wymianę wodomierza we własnym zakresie, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji o stanie starego wodomierza ogrodowego do ZWiK.

 

Zgłoszenie wymiany wodomierza:

Wioletta Gąsiorowska

Starszy Referent ds administracyjnych

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 30 36 wew. 36

tel. kom. + 48 603 512 815

e-mail: wioletta.gasiorowska@zwik-grodzisk.pl

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.