Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Taryfy

Taryfy 2021-2024

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że zgodnie z decyzją WA.RZT.70.120.2021/5 z dnia 5 lipca 2021r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na okres trzech lat.

Nowe taryfy wejdą w życie od dnia 13 lipca 2021r. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca taryf została opublikowana na stronie internetowej spółki https://zwik-grodzisk.pl/212-taryfy.html

Istotną zmianą w sposobie rozliczeń, która została wprowadzona na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest wprowadzenie stawek abonamentów. Stawki opłaty abonamentowej zostały ustalone uwzględniając: częstotliwość odczytu i wystawiania faktury, rodzaj faktury (papierowa, elektroniczna) oraz rodzaj świadczonej usługi.

Klientów, którzy nie zdecydowali się jeszcze na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej gorąco zachęcamy do skorzystanie z tego rozwiązania, ponieważ abonament przy tej formie faktury jest niższy. Formularz zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej spółki:  https://zwik-grodzisk.pl/umowy.html

Pomimo realizacji bardzo szerokiego planu inwestycyjnego oraz znacznego wzrostu cen materiałów, energii
i usług na rynku, wzrost cen dostarczanej wody i odbieranych ścieków jest bardzo niewielki. Kształtuje się znacznie poniżej ubiegłorocznej inflacji, która wynosiła 3,4 %.

W ostatnich trzech latach długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 18,2 km, natomiast długość sieci wodociągowej wzrosła o 31 km. Największa inwestycją, która zapewnia odbiór ścieków, była budowa bioreaktora na oczyszczalni ścieków za kwotę 25,06 mln zł brutto.

Inne inwestycje zrealizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w ostatnich trzech latach to:

  • Przebudowa węzła osadników wtórnych;

  • Budowa wiaty na osad;

  • Budowa Stacji Dozowania Zewnętrznego Źródła Węgla;

  • Budowa węzła ścieków dowożonych.

Realizowane były również inwestycje pozwalające ograniczyć koszty prowadzonej działalności takie jak budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 300kW która pozwala pokryć prawie 10% zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni – wartość robót budowlanych 3,59 mln zł brutto. Spółka realizuję również zadania związane
z ograniczeniem strat wody. Rozpoczęliśmy inwestycję strefowania sieci wodociągowej w tym budowy 36 komór pomiarowych. Wdrożyliśmy innowacyjne narzędzia pozwalające skutecznie zarządzać infrastrukturą takie jak model hydrauliczny sieci wodociągowej, system GIS.

Obecnie rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz budowa stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków
w Chrzanowie Dużym - wartość r robót budowlanych to 37,42 mln zł brutto.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Grupa taryfowa 1A - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1B - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1C - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1D - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1E - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1F - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1G - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1H - Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele bytowe, tj. do celów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2A - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2B - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2C - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2D - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2E - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, gmina pobierająca wodę z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2F - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2G - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2H - Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3A - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawi wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3B - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3C - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3D - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawi wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3E - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3F - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawi wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3G - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3H - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na cele prowadzonej działalności, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawi wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Szczegółowy wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę tutaj

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Grupa taryfowa 1A - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1B - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1C - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1D - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1E - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1F - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1G - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1H - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 1I - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie przeciętnych norm 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 1J - Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne odprowadzające ścieki bytowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie przeciętnych norm 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2A - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2B - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2C - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2D - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2E - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2F - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 2G - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2H - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 2I - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki komunalne, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3A - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3B - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3C - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3D - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3E - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usług zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego 1 raz na 3 miesiące, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Grupa taryfowa 3F - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie papierowej, wysyłaną pocztą.

Grupa taryfowa 3G - Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe odprowadzające ścieki przemysłowe, będące odbiorcą usługi zbiorowego odprowadzanie ścieków, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 1 raz w miesiącu, otrzymujące fakturę w formie elektronicznej.

Szczegółowy wykaz taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  TUTAJ

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

W przypadku przekroczenia stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli 1 w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka uprawniona jest do naliczania Opłat Dodatkowych określonych taryfą.

1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń zawartych w 1m3 ścieków przemysłowych, wprowadzanych do kanalizacji, określone są dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń:

a) ChZT-Cr, zawiesina ogólna, BZT5,

b) chlorki, siarczany,

c) suma ładunków azotu amonowego i azotu azotynowego, fosfor ogólny, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, fenole lotne (indeks fenolowy)

i przedstawione są w Tabeli 2 dla Grup taryfowych: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

2. Opłatę Dodatkową za przekroczenie w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do kanalizacji dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wylicza się w następujący sposób:

O=(Srz*Q/1000 - Sdop *Q/1000) x Cł

Gdzie:

O – opłata (zł)

Srz – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w kontrolowanych ściekach, określone w próbce średniodobowej w odniesieniu do przepływu, pobranej i przebadanej zgodnie z odnośną normą [mg/l].

Sdop - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w Tabeli 1 (Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3) [mg/l].

Q – ilość ścieków wprowadzona do kanalizacji w okresie czasu, za który nalicza się opłatę [m3]. Ilość ścieków określa się na podstawie odczytów wskazania wodomierza lub przepływomierza. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytów wskazania wodomierza ilość określa się na podstawie średniej dobowej poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Cł – cena jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadzanych ściekach przemysłowych do kanalizacji, określona w Tabeli 2 [zł/kg].

3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1a lub 1b, podstawą do naliczenia opłaty jest ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

4. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1 c, podstawą do naliczenia opłaty są wszystkie przekroczone wskaźniki a wymiar opłaty jest sumą opłat za poszczególne przekroczenia.

5. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 1a, 1b, 1c, opłatę wymierza się łącznie za zanieczyszczenia w sposób określony w pkt. 3 i 4.

6. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim powiadamia Odbiorcę Usług o wynikach badań w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki badań.

7. Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji będzie naliczana od dnia kontroli, na podstawie której ustalono wielkość przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji Spółki do dnia poprzedzającego następną kontrolę.

8. Za dzień ponownej kontroli (rekontroli), przyjmuje się dzień kontroli wyznaczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim lub na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w związku z deklarowanym przez Odbiorcę usług ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczana będzie opłata na podstawie wyników badań uzyskanych w oparciu o wyniki odbytej kontroli.

9. Za dzień zaprzestania przekraczania warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji przyjmuje się dzień ponownej kontroli (rekontroli), dokonanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim w wyniku której, stwierdza się ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub na podstawie przedstawionych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, wyników badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium, na podstawie których stwierdza się ustanie przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

10. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana wysokości stawki opłaty dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania każdej z taryf.

Tabela 1

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach komunalnych – Grupy taryfowe 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I oraz ściekach przemysłowych - Grupy taryfowe: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Grupy: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I

Grupy: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G

Maksymalne dopuszczalne wartości

Maksymalne dopuszczalne wartości

1.      

Temperatura

o C

< 35

< 35

2.      

Odczyn pH

 

6,5 - 9,0

6,5 - 9,0

3.      

Zawiesina ogólna

mg/l

400

900

4.      

ChZT-Cr

mg O2/l

1300

1900

5.      

Fosfor ogólny

mg/l

20

30

6.      

BZT5

mgO2/l

500

1 300

7.      

Azot amonowy

mgNNH4/l

100

150

8.      

Azot azotynowy

mg NNO2/l

5

10

9.      

Chlorki

mg/l

1000

1000

10.   

Siarczany

mg/l

500

500

11.   

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

100

12.   

Surfaktanty anionowe

mg/l

15

15

13.   

Cynk

mg Zn/l

5

5

14.   

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

1

15.   

Miedź

mg Cu/l

1

1

16.   

Ołów

mg Pb/l

1

1

17.   

Nikiel

mg Ni/ l

1

1

18.   

Rtęć

mg/l

0,06

0,06

19.   

Kadm

mg/l

0,4

0,4

20.   

Indeks fenolowy (fenole lotne)

mg/l

15

15

Tabela 2

Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki –Grup taryfowych: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

 

Lp.

Wskaźnik

cena netto

cena netto

cena netto

za 1 kg substancji

za 1 kg substancji

za 1 kg substancji

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.      

Zawiesina

9,58 zł

9,83 zł

10,07 zł

2.      

ChZT - Cr

2,50 zł

2,51 zł

2,51 zł

3.      

Azot amonowy i azotynowy (suma ładunków)

0,63 zł

0,65 zł

0,66 zł

4.      

Fosfor ogólny

1,79 zł

1,83 zł

1,86 zł

5.      

BZT5

2,15 zł

2,15 zł

2,15 zł

6.      

Suma chlorków i siarczanów

0,05 zł

0,05 zł

0,05 zł

7.      

Cynk

124,56 zł

124,56 zł

124,56 zł

 

Pliki do pobrania:

2021_24 cena ścieków
Format: pdf, 297.82 kB
2021_24 cena wody
Format: pdf, 281.12 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.