Spółka wodna
Powróć do: O nas

O firmie

 

Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od ponad 50 lat. Od 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Przedsiębiorstwo odpowiada za gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, a ponadto od gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna Spółka hurtowo przyjmuje ścieki, które przez system kanalizacyjny Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

 

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Grodziskie realizują wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Respektujemy przepisy prawne, informujemy naszych odbiorców i organy kontroli zewnętrznej o jakości dostarczanej wody, szczególnie dbamy o środowisko naturalne, a także zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszym pracownikom.
Spółka systematycznie doskonali wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), obejmujący System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018;

 

Zasadniczym celem działalności Spółki jest satysfakcja mieszkańców. Realizujemy go poprzez nowoczesne standardy zarządzania, wysoki poziom kompetencji i odpowiedzialną pracę całej załogi.  Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako firma solidna, godna zaufania, mocno związana z lokalną społecznością.

 

Misją Spółki jest dostarczanie odbiorcom wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem z zapewnieniem wymaganej przepisami prawa jakości, odbiór i oczyszczanie ścieków, realizacja zadań inwestycyjnych zapewniających dostęp do usług jak największej liczbie mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, oraz profesjonalna obsługa klientów Spółki.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

  • Jakość i profesjonalizm
  • Ochrona środowiska
  • Satysfakcja klienta
  • Partnerstwo, zaangażowanie i wzajemny szacunek
  • Innowacyjność
STRATEGIA-ROZWOJU-1-768x582