Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

POIiŚ 2014 - 2020

Loga projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

INFORMACJE O PROJEKCIE
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
Projekt Nr POIS.02.03.00-00-0193/16

W dniu 19.04.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.
Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. 
 
FINANSOWANIE PROJEKTU:
Całkowita wartość Projektu brutto: 112.931.148,36 PLN
Wartość dotacji z UE: 58.783.480,77 PLN
Pożyczka z NFOŚiGW: 17.449.315,00 PLN
Środki własne ZWiK: 36.698.352,59 PLN

Zasadniczym celem inwestycji objętych Projektem unijnym jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania cieków komunalnych na terenie aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.

 EFEKTY RZECZOWE:
    budowa kanalizacji sanitarnej o długości 30,4 km na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
    budowa i przebudowa 1,92 km sieci wodociągowej i budowa na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
    modernizacja oczyszczalni ścieków (8 zadań).
 
Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w roku 2014. Zakończenie realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi 30.11.2023. Jest to ostateczna data kwalifikowania wydatków.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU
Realizacja Projektu została podzielona na 25 przedsięwzięć obejmujących 10 grup tematycznych:
I.    Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
II.    Budowa i przebudowa sieci wodociągowej
III.    Modernizacji węzła osadników wtórnych
IV.    Budowa węzła ścieków dowożonych
V.    Budowa Stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
VI.    Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji
VII.    Budowa reaktora biologicznego F, przebudowa istniejącego reaktora biologicznego A+B oraz optymalizacja stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości
VIII.    Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”.
IX.    Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnej
X.    Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.
XI.    Pozostałe zadania
    Zakup kamer do monitorowania kanałów.
    Zakup komputerów i aktualizacja systemu SCADA sterującego Oczyszczalnią Ścieków.
    Zakup urządzeń do pomiaru ścieków w zakresie stężeń azotu amonowego i azotu azotanowego oraz zakup automatów do poboru prób ścieków dla Oczyszczalni.
    Zakup i montaż przepływomierzy.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Jednostka Realizującą Projekt (JRP) koordynuje prace wszystkich działów zaangażowanych w Projekt oraz odpowiada za prawidłowe rozliczenie Projektu, zgodnie z prawem unijnym i krajowym.
 
Kontakt do JRP:
Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Projektu (MAO)
Magdalena Mamcarz - magdalena.mamcarz@zwik-grodzisk.pl
 
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP) / Z-ca MAO
Betina Wysocka – Bereda - betina.wysocka-bereda@zwik-grodzisk.pl
605-530-043
 
Zastępca Kierownika JRP
Marcin Zawadzki - marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.