Spółka wodna
Powróć do: Fundusze unijne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UE

 

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców oraz kompleksowa informatyzacja ZWIK w Grodzisku Mazowieckim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw naszym Klientom i ułatwiając kontakt ze Spółką zrealizował projekt, który umożliwia obsługę on-line. W 2018 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych została podpisana umowa na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców oraz kompleksowa informatyzacja ZWIK w Grodzisku Mazowieckim”. Projekt ten został  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu było zbudowanie jednolitego, bezpiecznego i niezawodnego systemu informatycznego zapewniającego mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki/ kontrahentom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim dostępu do jak najszerszego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną i informacji publicznej.

Mieszkańcy Gminy mogą poprzez internet podać stan wodomierza, otrzymać fakturę, dokonać płatności, złożyć wniosek o otrzymanie warunków technicznych, o podpisanie i rozwiązanie umowy, o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Partnerem Spółki w zakresie realizacji Projektu był Powiat Grodziski.

Wartość umowy ogółem: 1.316.374,29 złotych, wydatki kwalifikowalne to kwota 1.070.223,00 złotych, dofinansowanie stanowiło 80% wydatków kwalifikowalnych, tj. 856.178,40 złotych.