Spółka wodna
Powróć do: Woda

Jednostki partnerskie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w 2019 roku podjęliśmy współpracę z jednostkami partnerskimi w zakresie obsługi Klientów.

W Punktach Wydawania Butelek można odebrać butelki na badania mikrobiologiczne, w Punktach Odbioru Próbek zarówno odebrać butelki, jak również zlecić badania dla dostarczonej próbki.

Laboratorium bez względu na miejsce (siedziba laboratorium czy Punkty Odbioru Próbek) dostarczenia próbek przez Klienta gwarantuje przechowywanie i/lub transport próbek w wymaganych warunkach bez wpływu na jakość otrzymanych próbek.

 

Punkty Odbioru Próbek:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o.

ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów 

 

Wydawanie butelek na próbki mikrobiologiczne oraz przyjmowanie próbek do badań:

Poniedziałek-Wtorek od 9.00 do 11.00 w Biurze Obsługi Klienta

 

Punkty Wydawania Butelek:

Dział Wodociągów Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o. o.

ul. Graniczna 4,

05-830 Nadarzyn

 

Wydawanie butelek na próbki mikrobiologiczne:

Poniedziałek-Wtorek od 9.00 do 11.00 po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Działu:

Panem Piotrem Barańskim: 509 567 806