Misją Spółki jest ciągła dostawa wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągłe odprowadzanie ścieków, a także zapewnienie przy tym należytej jakości wody dostarczanej Klientom i ścieków odprowadzanych do środowiska.

Wartości, którymi kierujemy się to:
 • Dobro klienta
 • Uczciwość i prawość
 • Optymalizacja działania Spółki i dbanie o jej interesy
 • Podnoszenie kwalifikacji i realizacja celów
 • Rzetelność, zaangażowanie, współpraca i wzajemny szacunek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Respektujemy przepisy prawne, informujemy naszych odbiorców i organy kontroli zewnętrznej o jakości dostarczanej wody, szczególnie dbamy o środowisko naturalne, a także zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszym pracownikom. 

Powyższe cele osiągamy przez podjęte działania:

 • spełniamy wymagania prawne dotyczące jakości wody i ścieków;
 • wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 22000;
 • posiadamy akredytowane Laboratorium wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025, które świadczy usługi o najwyższym standardzie;
 • kształtujemy partnerską i trwałą współpracę z obecnymi i przyszłymi klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, poprzez spełnianie oczekiwań i dbanie o satysfakcję naszych klientów i pracowników;
 • prowadzimy skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz współpracujemy z klientami, dostawcami, kontrahentami i instytucjami nadzorującymi;
 • zapewniamy odpowiednią organizację i warunki pracy;
 • identyfikujemy zagrożenia, analizujemy ryzyka i eliminujemy potencjalne zagrożenia;
 • nadzorujemy, analizujemy, monitorujemy i doskonalimy procesy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów obsługi;
 • przeznaczamy niezbędne środki na doskonalenie technologii dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków;
 • świadomi wpływu naszej działalności na środowisko naturalne dążymy do ciągłej poprawy m.in. poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody na cele technologiczne oraz odpowiednie zagospodarowanie osadów ściekowych;
 • zapewniamy niezbędne zasoby i środki do realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji;
 • działamy zespołowo.
W wyniku prowadzonych działań jesteśmy pewni, że dostarczamy naszym Klientom bezpieczny produkt oraz usługi o najwyższej jakości.

Zarząd i wszyscy pracownicy Spółki utożsamiają się z tą Polityką, która jest cyklicznie przeglądana, modyfikowana i dostępna publicznie. Swoją postawą każdy z nas aktywnie kreuje wizerunek Spółki, wspiera i realizuje założone cele.


                                                                                             Prezes Zarządu
                                                                                         Robert Lewandowski

Załączniki:
Pobierz plik (polityka_zsz.pdf)polityka_zsz.pdf465 kB

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img