Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o utrzymanie wodomierzy ogrodowych, które stanowią Państwa własność, w należytym stanie technicznym. Jeżeli wodomierz ogrodowy utracił cechy legalizacji prosimy o niezwłoczną wymianę wodomierza ogrodowego.

Obowiązek wymiany wodomierza ogrodowego przez odbiorcę usług wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zmianami) art. 15 pkt. 3. Wodomierz ogrodowy musi posiadać ważne świadectwo legalizacji (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Nr 5, poz. 29 z późn. zm.). Jeżeli wodomierz nie jest urządzeniem legalizowanym, jego wskazania nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody.

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne, które powinien spełniać wodomierz ogrodowy wymieniany przez odbiorcę.

1) Wodomierz powinien być przystosowany do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powo-gaz, który zostanie wprowadzony w najbliższym czasie na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. System radiowy umożliwi dokonanie odczytu licznika w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

2) Wodomierze jednostrumieniowe sucho-bieżne, klasa metrologiczna "B" (zakres pomiarowy R ) H-R 100, V-R 50
- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm
- DN 20, Q3 4 G1 o długości 130 mm

3) Wymagania szczegółowe:

  • parametry metrologiczne zgodne z PN-EN-14154,
  • zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°  i blokadę obrotu powyżej 360° ,
  • hermetyzowane liczydło z ośmioma rolkami,
  • w wersji standardowej zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
  • możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza,
  • oznaczenie roku produkcji na tarczy wodomierza,
  • wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych, konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
  • dla wodomierzy JS 2,5 strumień minimalny H-Q1- 25 l/h, V-Q1 – 50 l/h
  • dla wodomierzy JS 4 strumień minimalny H-Q1- 40 l/h, V-Q1 – 80 l/h


Mogą Państwo wymienić wodomierz ogrodowy we własnym zakresie lub zlecić wymianę wodomierza ogrodowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy cennik usług ZWiK w zakresie wymiany wodomierzy:


Lp. Nazwa Cena netto Cena brutto
1 Wodomierz Dn 15-20 + montaż w lokalu/budynku 180 zł 221,40 zł
2 Wodomierz Dn 15-20 + montaż w studni 390 zł 479,70 zł


Jednocześnie informujemy, że odbiorca pokrywa jedynie koszt nabycia i wymiany wodomierza ogrodowego, natomiast nakładka na wodomierz, która umożliwia dokonywanie zdalnego odczytu wodomierza będzie stanowiła koszt ZWiK.

W przypadku, jeśli zdecyduję się Pani / Pan na wymianę wodomierza we własnym zakresie, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji o stanie starego wodomierza ogrodowego do ZWiK.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu zlecenia wymiany wodomierza prosimy o kontakt z panią Urszulą Kamińską (Dział Eksploatacji Urządzeń Wodociągowych)

tel. 22 755 42 64
tel. 22 724 30 36 wew. 64
urszula.kaminska@zwik-grodzisk.pl

Z poważaniem,
Urszula Kamińska
Referent ds. administracyjnych

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img