Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. podlicznik ogrodowy. Przy rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu. Ważnym jest by podając nam stan wodomierza równocześnie przekazać wskazania wodomierza głównego oraz podlicznika.

Wodomierz ogrodowy musi posiadać aktualne cechy legalizacyjne (zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar oraz dopuszczenie do obrotu publicznego - stosowania w budownictwie);
Odbiorcy usług dokonują montażu podlicznika własnym staraniem i na własny koszt. Po zamontowaniu należy zgłosić wodomierz ogrodowy do plombowania w Biurze Obsługi Klienta. Plombowanie wodomierza bezpłatne.

Sposób montażu wodomierzy odliczających:

  • wodomierz ogrodowy powinien znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym;
  • bez względu na typ wodomierza, należy go zamontować w pozycji poziomej (tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość montażu wodomierza w pozycji pionowej). 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img