Osoby reprezentujące Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości oraz do obiektu budowlanego, w celu:

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalo­wanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań, plombowania oraz dokonania badań i pomiarów;
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę;
  • sprawdzenia ilości i jakości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę Usług do urządzeń kanalizacyj­nych Spółki;
  • zamknięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

Legitymacja służbowa powinna zawierać fotografię naszego pracownika, rodzaj stanowiska służbowego oraz dane naszej Spółki.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img