Naszym celem jest dostarczanie odbiorcom wody usług o najwyższej jakości i ochrona środowiska. Dlatego w grudniu 2016 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 22000:2006 w zakresie ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. W grudniu 2016 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie międzynarodowego standardu systemu zarządzania jakością.

W celu zapewnienia wiarygodności wyników badań nasze Laboratorium wdrożyło wytyczne, spełniające wymagania dotyczące laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz mikrobiologicznych wody. Po przeprowadzonej ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji, w październiku 2012 roku Laboratorium uzyskało akredytację. W czerwcu 2016 roku Laboratorium pozytywnie przeszło audit recertyfikujący i od września 2016 roku otrzymało nowy certyfikat akredytacji. Od czerwca 2014 roku decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim corocznie laboratorium ubiega się o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody – metody oznaczone w ofercie jako referencyjne są w pełni honorowane przez Inspekcje Sanitarne.

Eksploatujemy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, zmodernizowaną w ramach unijnych środków pomocowych z Funduszu Spójności. Oczyszczalnia ta oprócz Grodziska Mazowieckiego przyjmuje ścieki z trzech sąsiednich miast. Dbamy, aby zapewnić maksymalną redukcję zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img