Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd
Osoby: Pan Michał Klonowski - Prezes Zarządu
Pani Magdalena Mamcarz - Członek Zarządu
  Prokurenci
Osoby: Pani Renata Miazek - Prokurent
Pan Jerzy Domitr - Prokurent
Maciej Mański - Prokurent
Sposób reprezentacji Spółki: do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z Prokurentem
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
Osoby:
Przewodnicząca – Pani Maria Przygodzka
Członek Rady - Pan Witold Owczarek
Członek Rady - Pan Piotr Fogler
Wspólnicy i posiadane udziały: Gmina Grodzisk Mazowiecki – 100 % udziałów

Zgromadzenie Wspólników:

W imieniu Gminy Grodzisk Mazowiecki Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Gminy, Pan Grzegorz Benedykciński 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img