Misją Spółki jest dostarczanie odbiorcom wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem
z zapewnieniem wymaganej przepisami prawa jakości, odbiór i oczyszczanie ścieków, realizacja zadań inwestycyjnych zapewniających dostęp do usług jak największej liczbie mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, oraz profesjonalna obsługa klientów Spółki.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

 • Jakość i profesjonalizm
 • Ochrona środowiska
 • Satysfakcja klienta
 • Partnerstwo, zaangażowanie i wzajemny szacunek
 • Innowacyjność

Powyższe cele osiągamy poprzez:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji;
 • zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników Spółki;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów obsługi;
 • spełnianie oczekiwań klientów i pracowników Spółki;
 • skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną;
 • świadomy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne;
 • spełnianie wymagań prawnych dotyczących jakości dostarczanej wody i odprowadzanych do środowiska ścieków;
 • wdrożony, utrzymywany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), obejmujący System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny
  z wymaganiami norm: ISO 9001 i ISO 22000;
 • przeprowadzanie analiz jakościowych w akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium;
 • nadzór i doskonalenie procesów;
 • analizę ryzyka, identyfikację i eliminację zagrożeń;
 • przeznaczenie niezbędnych środków na doskonalenie technologii.

 

W wyniku prowadzonych działań jesteśmy pewni, że dostarczamy naszym Klientom bezpieczny produkt oraz usługi o najwyższej jakości, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Zarząd i Pracownicy Spółki utożsamiają się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Swoją postawą każdy z nas aktywnie kreuje wizerunek Spółki, wspiera i realizuje założone cele.

 

Prezes Zarządu

Michał Klonowski

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img