e99cd25ca7c5a383031a2f446ae30795

Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Laboratorium Spółki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1372, a także wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz ISO 22000. Od czerwca 2014 roku decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim posiada zatwierdzony system jakości prowadzonych badań wody – metody oznaczone w ofercie jako referencyjne są w pełni honorowane przez Inspekcje Sanitarne.
System jakości i kompetencje techniczne pracowników naszego laboratorium są ciągle doskonalone w ramach licznych specjalistycznych szkoleń oraz uczestnictwa w uznanych porównaniach miedzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.

Zakres oraz ceny wszystkich wykonywanych badań wody i ścieków, wraz z podanymi granicami oznaczalności oraz metodykami badawczymi podano w załączonych ofertach badania wody i badania ścieków.e8bceb3976df5e3dc72c62f511aaa7adNaszym Klientom oferujemy:

• wysoką jakość naszych usług i kompetencje personelu laboratorium potwierdzone przez niezależne jednostki certyfikujące: akredytacja zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wdrożony system ISO 9001 i ISO 22000.
• rzetelne i w pełni wiarygodne wyniki analiz wykonanych w akredytowanym laboratorium,
• pomoc i doradztwo w zakresie określania zakresu badań w zależności od celu ich wykonania,
• telefoniczną informację o wynikach badań niezwłocznie po zakończeniu analiz (przed wydaniem sprawozdania z badań) – na życzenie klienta
• miłą, fachową obsługę i krótki czas realizacji zlecenia
• konkurencyjne ceny analiz


e99cd25ca7c5a383031a2f446ae30795Laboratorium oferuje akredytowany pobór próbek lub udostępnienie pojemników do samodzielnego pobrania próbek przez Klienta.
• Próbki do badań fizyko-chemicznych przyjmowane są w siedzibie Laboratorium, przy ul. Chrzanowskiej 2 w Grodzisku Mazowieckim, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-12.00.
• Próbki do badań mikrobiologicznych należy dostarczać do Laboratorium w poniedziałki i wtorki (istnieje możliwość dostarczenia próbek w innym terminie – po ustaleniu z Kierownikiem Laboratorium), do godziny 12.00.
(prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu dostarczenia próbki)

27a31cc567caa2276354325558e8cceb

Zalecamy, aby przy samodzielnym pobieraniu próbek skorzystać z odpowiednich załączonych instrukcji przygotowanych specjalnie dla naszych Klientów.

UWAGA: Próbki do badań wykonywanych dla potrzeb potwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie lub okazania wyników stosownym inspekcjom – może być wymagane pobranie próbki przez Laboratorium akredytowane lub mające zatwierdzenie Sanepidu – należy upewnić się u odbiorcy wyników czy dopuszczalne jest pobieranie próbek we własnym zakresie.

Mając na uwadze potrzeby Klientów zaproponowaliśmy następujące pakiety badań w atrakcyjnych cenach:

WODA:
• Pakiet badań - kontrolny – podstawowy
(barwa, mętność, pH, smak, zapach, przewodność elektryczna właściwa, obecność bakterii z grupy coli i E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C) – 180 zł netto / próbka.
• Pakiet badań - przyłącza
(przewodność elektryczna właściwa, chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii z grupy coli i E. coli) – 160 zł netto / próbka.
• Pakiet badań – fizyko-chemia - duży
(jon amonowy, azotyny, azotany, barwa, mangan, mętność, pH, twardość ogólna, żelazo ogólne,) – 250 zł netto / próbka.
• Pakiet badań – fizyko-chemia - mały
(mangan, żelazo ogólne, azotany, jon amonowy) – 120 zł netto / próbka.
• Pakiet badań - mikrobiologiczny - pełny
(ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C i 36 0C, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii z grupy coli i E. coli) – 140 zł netto / próbka.
• Pakiet badań - mikrobiologiczny - rozporządzenie
(ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii z grupy coli i E. coli) – 120 zł netto / próbka.
• Pakiet badań - mikrobiologiczny – mały I
(liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii z grupy coli i E. coli) – 100 zł netto / próbka.
• Pakiet badań - mikrobiologiczny – mały II
(liczba bakterii z grupy coli i E. coli) – 70 zł netto / próbka.

ŚCIEKI:
• Pakiet fizykochemiczny I
(pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny) – 370 zł netto/ próbka
• Pakiet fizykochemiczny II
(pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny, detergenty/surfaktanty anionowe, siarczany, chlorki) – 520 zł netto/ próbka

POBIERANIE PRÓBEK:

Pobieranie próbek przez laboratorium:
• próbki wody i ścieków— jednorazowe (próbka chwilowa) - 60 zł netto /próbkę
• Próbki złożone - średniodobowe - 300 zł netto / próbkęAB1372Miejsce dostarczenia próbek:
(do godz. 12.00)
Laboratorium
Chrzanów Duży 15
05-825 Chrzanów Duży

Miejsce odbioru wyników:
Dział Obsługi Klienta - Kasa
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: 022 - 724 32 10 wew. 115
Kom. 601 191 049
Adres e-mail: laboratorium@zwik-grodzisk.pl

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img