Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  Ile wody jest na ziemi?
  Światowy dzień wody
  Ciekawostki na temat śniegu
  Woda - zdrowie prosto z kranu
  Bądź na czasie! Zgłoś stan wodomierza!
  Zwikuś - dzieci i rodzice razem
  Woda – magazyn informacji?

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
  Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

  Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

  1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

   

    Opis Cena netto

  Cena brutto

  przy 8% VAT

  Jednostka miary
  Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe). 3,64 3,93 zł/m3
  Grupa 2 Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe).  Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 3,64 3,93 zł/m3
  Grupa 3 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,67 3,96 zł/m3
  Grupa 4 Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,70 4,00 zł/m3

  Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda.

   

  1.  Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:
    Opis Cena netto

  Cena brutto

  przy 8% VAT

  Jednostka miary
    Grupa  1 Gospodarstwa domowe odprowadzające  ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,23 6,73 zł/m3
    Grupa 2 Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,23 6,73 zł/m3
    Grupa 3 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,73 7,27 zł/m3
    Grupa 4 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 7,38 7,97 zł/m3
             

  Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

   

  Wskaźnik Jednostka Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4

  Maksymalne dopuszczalne

  wartości

  Maksymalne dopuszczalne

  wartości

  Maksymalne dopuszczalne

  wartości

  Temperatura   35 35 35
  Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0
  Zawiesina mg/l 467 550 630
  BZT5 mg/l 400 585 770
  ChZT mg/l 800 1300 1800
  Azot ogólny mg/l 73 100 200
  Fosfor ogólny mg/l 10 15 20
  Chlorki mg/l nie dotyczy 1000 1000
  Siarczany mg/l nie dotyczy 500 500
  Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l nie dotyczy 100 100
  Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy 15 15
  Cynk mg/l nie dotyczy 5 5
  Chrom ogólny mg/l nie dotyczy 1 1
  Miedź mg/l nie dotyczy 1 1
  Ołów mg/l nie dotyczy 1 1
  Nikiel mg/l nie dotyczy 1 1
  Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6
  Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4
  Fenole lotne mg/l nie dotyczy 15 15

   

  W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

  Nazwa usługi Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł]
  Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 178,27 zł 192,53 zł
  Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 222,47 zł 240,27 zł

  *Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%).

  Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki  www.zwik-grodzisk.pl

  Załączniki:
  Pobierz plik (Uchwała Rady Miejskiej nr 312 2016 w sprawie zatrwierdzenia taryf dla ZWiK Sp z o.o. od 1.04.2016 do 31.03.2017.pdf)Uchwała Rady Miejskiej23935 kB

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 2aa98a36107997e320e8059951ca55f8 b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_PNENISO220002006.jpg b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_iso90012015.jpg  2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 e611f295d39cf9a460c70740753cf49f   Więcej...

awarie