OGŁOSZENIE

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 691/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

 

  1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe)

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 2

Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe), woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe.

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 3

Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,67

3,96

zł/m3

Grupa 4

Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,70

4,00

zł/m3

 

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/1m3 + 0,03 zł VAT = 0,38 zł/1m3.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 dostarczonej wody zapłacą 3,29 zł + 0,26 zł VAT = 3,55 zł/1m3.

 

  1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

5,71

6,17

zł/m3

Grupa 2

Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

5,71

6,17

zł/m3

Grupa 3

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,35

6,86

zł/m3

Grupa 4

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,77

7,31

zł/m3

 

Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,20 zł/1m3 + 0,02 zł VAT = 0,22 zł/1 m3.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą 5,51 zł + 0,44 zł VAT = 5,95zł/m3.

 

Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Grupa 1 i 2

Grupa 3

Grupa 4

Maksymalne dopuszczalne wartości

Maksymalne dopuszczalne wartości

Maksymalne dopuszczalne

wartości

1

Temperatura

o C

35

35

35

2

Odczyn

pH

6,5-9,0

6,5-9,0

6,5-9,0

3

Zawiesina

mg/l

467

630

630

4

BZT

mg/l

400

770

770

5

ChZT

mg/l

800

1800

1800

6

Azot ogólny

mg/l

73

100

200

7

Fosfor ogólny

mg/l

10

20

20

8

Chlorki

mg/l

nie dotyczy

1000

1000

9

Siarczany

mg/l

nie dotyczy

500

500

10

Subst. ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

nie dotyczy

100

100

11

Surfaktany anionowe

mg/l

nie dotyczy

15

15

12

Cynk

mg/l

nie dotyczy

5

5

13

Chrom ogólny

mg/l

nie dotyczy

1

1

14

Miedź

mg/l

nie dotyczy

1

1

15

Ołów

mg/l

nie dotyczy

1

1

16

Nikiel

mg/l

nie dotyczy

1

1

17

Rtęć

mg/l

nie dotyczy

0,6

0,6

18

Kadm

mg/l

nie dotyczy

0,4

0,4

19

Fenole lotne

mg/l

nie dotyczy

15

15

 

 

 

III. Opłata za przyłączenie

W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

 

Cena usługi netto [zł]

Cena usługi brutto* [zł]

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

162,60 zł

200,00 zł

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

203,25 zł

250,00 zł

 

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 23%).

 

Pełen tekst „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku” i uchwała Rady Miejskiej nr 691/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.zwik-grodzisk.pl.

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img