Pożyczka ze środków NFOŚiGW na wkład własny do Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”

 

W dniu 30.10.2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”. Dofinansowanie ze środków pożyczki zostanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie wkładu własnego Spółki w realizację przedmiotowego projektu. Kwota otrzymanej pożyczki wynosi 5.449.315 zł, co stanowi 9% kosztów kwalifikowanych projektu. Pożyczka przeznaczona zostanie głównie na zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków, budową farmy fotowoltaicznej oraz stacji kogeneracji, a także inteligentnym systemem zarządzania siecią wodociągową.

logotyp-02.jpg

.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img