W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Grodzisk Maz. , a co za tym idzie wzrostem ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń 9 kwietnia br. ZWIK podpisał umowę na przebudowę (modernizacje) węzła osadników wtórnych.

Zadanie stanowi I etap przedsięwzięć, które będę realizowane na oczyszczalni ścieków w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, na który ZWiK pozyskał środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w działanie 2.3. (o czym informowaliśmy w maju 2017 roku)

Przetarg na realizację robót wygrała firma Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na styczeń 2019 r.

W trakcie trwania przebudowy będziemy Państwa informować o postępach prac.

7c236d40a3ed6b847557bc2fb66437a3 7c236d40a3ed6b847557bc2fb66437a3   

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img