Zaproszenie na Spotkanie informacyjne
pn. „Plany inwestycyjne ZWiK w Grodzisku Mazowieckim w perspektywie do 2022 roku”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim zaprasza na spotkanie informacyjne dnia 07.03.2018 r. (środa) o godzinie 11.00, które odbędzie się w Chrzanowie Dużym 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na terenie Oczyszczalni Ścieków.
Celem spotkania jest zapoznanie przyszłych potencjalnych wykonawców
z najważniejszymi przedsięwzięciami ujętymi w „Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2022”, w tym przede wszystkim zadaniami objętymi Projektem dofinansowanym ze środków UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu wraz z podaniem liczby osób, które będą w nim uczestniczyły na adres mailowy: julia.majer@zwik-grodzisk.pl bądź pod numer telefonu 607-407-657 do dnia 28.02.2018 r.

Załącznik:
Harmonogram realizacji zadań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2022”
 
b_500_750_0_00_images_article_2komora_denitryfikacji_i_nitryfikacji_po_modernizacji.jpg

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img