logo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

 

Szanowni Państwo,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim rozpoczął dokonywanie kontroli  nielegalnych podłączeń odprowadzających do kanalizacji sanitarnej wody deszczowe i drenażowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych.

W trakcie kontroli, upoważnieni pracownicy Spółki będą wdmuchiwać do studzienek kanalizacyjnych nieszkodliwą dla zdrowia mgłę z wytwornicy dymu.

 

Podstawa prawna kontroli:
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przeprowadzanymi kontrolami nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

tel. 601 092 102

bok@zwik-grodzisk.pl

Piotr Okoń

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img