Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  Ile wody jest na ziemi?
  Światowy dzień wody
  Ciekawostki na temat śniegu
  Woda - zdrowie prosto z kranu
  Bądź na czasie! Zgłoś stan wodomierza!
  Zwikuś - dzieci i rodzice razem
  Woda – magazyn informacji?

   

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 91/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku przedłużyła czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr 691/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. – na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

  Jednocześnie zmianie uległy dopłaty z budżetu Gminy dla gospodarstw domowych. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. dla gospodarstw domowych obowiązywać będą dopłaty:

  - do 1m3 dostarczonej wody: 0,19 zł brutto,

  - do 1 m3 odprowadzonych ścieków: 0,11 zł brutto.

   

  Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

  I. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

    OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
  Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe) 3,64 3,93 zł/m3
  Grupa 2 Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe),  woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe. 3,64 3,93 zł/m3
  Grupa 3 Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,67 3,96 zł/m3
  Grupa 4 Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż  produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. 3,70 4,00 zł/m3

   

  Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
  w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

  Dopłata z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych: 0,19 zł/1m3brutto.

  Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 dostarczonej wody zapłacą brutto: 3,93 zł – 0,19 zł (dopłata) = 3,74 zł/1m3.

   

  II. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

    OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
  Grupa 1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. 5,71 6,17 zł/m3
  Grupa 2 Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. 5,71 6,17 zł/m3
  Grupa 3 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,35 6,86 zł/m3
  Grupa 4 Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. 6,77 7,31 zł/m3

  Dopłata z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych: 0,11 zł/1 m3brutto.

  Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą brutto: 6,17 zł – 0,11 zł (dopłata) = 6,06 zł/1m3.

  Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

    Wskaźnik Jednostka Grupa 1 i 2 Grupa 3 Grupa 4
  Maksymalne dopuszczalne wartości Maksymalne dopuszczalne wartości Maksymalne dopuszczalne wartości
  1 Temperatura   35 35 35
  2 Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0
  3 Zawiesina mg/l 467 630 630
  4 BZT mg/l 400 770 770
  5 ChZT mg/l 800 1800 1800
  6 Azot ogólny mg/l 73 100 200
  7 Fosfor ogólny mg/l 10 20 20
  8 Chlorki mg/l nie dotyczy 1000 1000
  9 Siarczany mg/l nie dotyczy 500 500
  10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l nie dotyczy 100 100
  11 Surfaktany anionowe mg/l nie dotyczy 15 15
  12 Cynk mg/l nie dotyczy 5 5
  13 Chrom ogólny mg/l nie dotyczy 1 1
  14 Miedź mg/l nie dotyczy 1 1
  15 Ołów mg/l nie dotyczy 1 1
  16 Nikiel mg/l nie dotyczy 1 1
  17 Rtęć mg/l nie dotyczy 0,6 0,6
  18 Kadm mg/l nie dotyczy 0,4 0,4
  19 Fenole lotne mg/l nie dotyczy 15 15

   

  III. Opłata za przyłączenie:

  W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

  Nazwa usługi Cena usługi netto [zł] Cena usługi brutto* [zł]
  Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 162,60 zł 200,00 zł
  Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 203,25 zł 250,00 zł

  *Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 23%).

  Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 91/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr 691/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. – na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki  www.zwik-grodzisk.pl.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 2aa98a36107997e320e8059951ca55f8 b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_PNENISO220002006.jpg b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_iso90012015.jpg  2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 e611f295d39cf9a460c70740753cf49f   Więcej...

awarie