Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  Ile wody jest na ziemi?
  Światowy dzień wody
  Ciekawostki na temat śniegu
  Woda - zdrowie prosto z kranu
  Bądź na czasie! Zgłoś stan wodomierza!
  Zwikuś - dzieci i rodzice razem
  Woda – magazyn informacji?

  OGŁOSZENIE

   

  Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 691/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

   

  1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

   

   

  OPIS

  Cena netto

  Cena brutto przy 8% VAT

  Jednostka miary

  Grupa 1

  Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe)

  3,64

  3,93

  zł/m3

  Grupa 2

  Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe), woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe.

  3,64

  3,93

  zł/m3

  Grupa 3

  Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

  3,67

  3,96

  zł/m3

  Grupa 4

  Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

  3,70

  4,00

  zł/m3

   

  Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
  w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/1m3 + 0,03 zł VAT = 0,38 zł/1m3.

  Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 dostarczonej wody zapłacą 3,29 zł + 0,26 zł VAT = 3,55 zł/1m3.

   

  1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

   

   

  OPIS

  Cena netto

  Cena brutto przy 8% VAT

  Jednostka miary

  Grupa 1

  Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

  5,71

  6,17

  zł/m3

  Grupa 2

  Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

  5,71

  6,17

  zł/m3

  Grupa 3

  Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

  6,35

  6,86

  zł/m3

  Grupa 4

  Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

  6,77

  7,31

  zł/m3

   

  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,20 zł/1m3 + 0,02 zł VAT = 0,22 zł/1 m3.

  Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą 5,51 zł + 0,44 zł VAT = 5,95zł/m3.

   

  Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

   

  Lp.

  Wskaźnik

  Jednostka

  Grupa 1 i 2

  Grupa 3

  Grupa 4

  Maksymalne dopuszczalne wartości

  Maksymalne dopuszczalne wartości

  Maksymalne dopuszczalne

  wartości

  1

  Temperatura

  o C

  35

  35

  35

  2

  Odczyn

  pH

  6,5-9,0

  6,5-9,0

  6,5-9,0

  3

  Zawiesina

  mg/l

  467

  630

  630

  4

  BZT

  mg/l

  400

  770

  770

  5

  ChZT

  mg/l

  800

  1800

  1800

  6

  Azot ogólny

  mg/l

  73

  100

  200

  7

  Fosfor ogólny

  mg/l

  10

  20

  20

  8

  Chlorki

  mg/l

  nie dotyczy

  1000

  1000

  9

  Siarczany

  mg/l

  nie dotyczy

  500

  500

  10

  Subst. ekstrahujące się eterem naftowym

  mg/l

  nie dotyczy

  100

  100

  11

  Surfaktany anionowe

  mg/l

  nie dotyczy

  15

  15

  12

  Cynk

  mg/l

  nie dotyczy

  5

  5

  13

  Chrom ogólny

  mg/l

  nie dotyczy

  1

  1

  14

  Miedź

  mg/l

  nie dotyczy

  1

  1

  15

  Ołów

  mg/l

  nie dotyczy

  1

  1

  16

  Nikiel

  mg/l

  nie dotyczy

  1

  1

  17

  Rtęć

  mg/l

  nie dotyczy

  0,6

  0,6

  18

  Kadm

  mg/l

  nie dotyczy

  0,4

  0,4

  19

  Fenole lotne

  mg/l

  nie dotyczy

  15

  15

   

   

   

  III. Opłata za przyłączenie

  W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

   

  Cena usługi netto [zł]

  Cena usługi brutto* [zł]

  Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

  162,60 zł

  200,00 zł

  Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

  203,25 zł

  250,00 zł

   

  *Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 23%).

   

  Pełen tekst „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku” i uchwała Rady Miejskiej nr 691/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku znajdują się na stronie internetowej Spółki www.zwik-grodzisk.pl.

   

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 2aa98a36107997e320e8059951ca55f8 b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_PNENISO220002006.jpg b_100_67_16777215_00_images_wfosigw_iso90012015.jpg  2ba98a36107997f320e8059951ca55f8 e611f295d39cf9a460c70740753cf49f   Więcej...

awarie